Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een laminaatvloer moet lichtvochtig gereinigd worden, maar nooit met zeep of afwasmiddel. Met andere woorden: altijd zuinig geweest op de laminaatvloer en is er nu een ongeluk met de wasmachine gebeurd? Dan is er een grote kans dat het laminaat kromt of ‘naar boven’ komt.

 

In dat geval is het mogelijk aanspraak te maken op de verzekering. Laminaat wordt zwevend gelegd en zit dus niet vast aan de ondervloer. Om die reden dekt de inboedelverzekering doorgaans de schade.

 

Lekkage

Schade door lekkage wordt bijna altijd vergoed door de inboedelverzekering. Deze schade kan bijvoorbeeld optreden door een lekkage aan een huishoudelijk apparaat of waterbed. Daarnaast wordt stormschade ook vergoed. Daarvoor moet er minimaal windkracht 7 zijn en bovendien geldt er vaak deels een eigen risico. Als de windkracht minder dan windkracht 7 was, dan is het tijd om de polis van de Allriskdekking erbij te pakken.

 

Neerslag

Het is maar de vraag of schade door hevige neerslag vergoed wordt. Het is afhankelijk van de verzekeringsvariant of schade aan de laminaatvloer door regen, hagel en sneeuw vergoed wordt. Als de verzekeraar van mening is dat de schade opgetreden is door slecht onderhoud (bijvoorbeeld een ongereinigde dakgoot), dan valt dit vaak niet onder de dekking van de verzekering.

 

Maar als er sprake is van een doorgebroken dijk en er daardoor een overstroming plaatsvindt, is het probleem nog groter. Geen enkele Nederlandse inboedelverzekeraar vergoedt de schade als gevolg van zo’n situatie. Daarom heeft de overheid een wet (de Wet Tegemoetkoming Schade) in het leven geroepen. Vooraf is niet duidelijk hoe hoog de vergoeding zal zijn.

 

Waterschade? Lees van tevoren dus altijd goed de polis van de inboedelverzekeringen en overige verzekeringen. Bij twijfel over waterschade aan de laminaatvloer, is het raadzaam contact op te nemen met de verzekeraar. De schade is doorgaans goed te zien, doordat het water onder het laminaat uitzet, waardoor de laminaatvloer naar boven komt. Daardoor kan de vloer scheuren. Als de waterschade al is opgetreden, maak dan foto’s als bewijs. Stuur deze door aan de verzekeraar. Doorgaans keert de verzekeraar dan uit, of stuurt een derde partij om de schade te komen repareren.

http://www.parket-winkel.be